Privacy

1. doelstelling en verantwoordelijkheid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe, in welke mate en met welk doel wij uw gegevens verwerken. Dit betreft alleen gegevens die binnen ons online aanbod (hierna ook “website” genoemd) worden verzameld. Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bv. desktop of mobiel) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.

De aanbieder van het online aanbod is Dr. Petra R. Moog, vertegenwoordiger van de PULS Groep, Kürtenstraße 41, 40472 Düsseldorf (hierna te noemen “aanbieder”, “wij” of “ons”). Voor contactgegevens, zie onze opdruk.

De term “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en volgens de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als wij daarvoor de wettelijke toestemming hebben. Dit is vooral waar wanneer,

– indien de gegevens voor ons noodzakelijk zijn om onze contractuele diensten te kunnen verlenen of
– indien wettelijk vereist, of
– indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd.

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd. Aldus beschermen wij de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als “derde aanbieders”) worden gebruikt, moet ervan worden uitgegaan dat de gegevens worden doorgegeven aan de landen waarin de derde aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van een wettelijke toestemming, de toestemming van de gebruikers of speciale contractuele bepalingen die een wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens waarborgen.

3. verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden, naast de uitdrukkelijk in dit privacybeleid vermelde doeleinden, verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruikers:
Het aanbieden, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten en gebruikersdiensten.

Als u contact met ons opneemt via een contactformulier of e-mail, slaan wij deze gegevens op om uw vraag te verwerken en u te antwoorden.
Persoonsgegevens worden gewist zodra zij het beoogde doel hebben bereikt en er is geen verplichting om ze te bewaren.

4. verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de persoon die de website gebruikt, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen gebruiken wij de verzamelde gegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van ons online-aanbod. Wij gebruiken de loggegevens zonder ze toe te wijzen aan een natuurlijke persoon (gebruiker). Wij creëren geen profiel van de gebruiker. Wij behouden ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

5. cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereikmeting binnen het toepassingsgebied van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Als gebruiker kunt u ons online aanbod ook zonder cookies gebruiken. Om ervoor te zorgen dat er GEEN cookies op uw computer worden opgeslagen, deactiveert u de desbetreffende instelling in uw browsers. U kunt ook eerder opgeslagen cookies verwijderen via de systeeminstellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat de uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Verdere opmerking: U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven beheren via de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices.

6. Facebook Social Plug-ins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com. Deze wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Een lijst van Facebook social plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u als gebruiker een functie van ons online-aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw apparaat gezonden en door hem in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kan een gebruiksprofiel van u worden opgesteld. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers daarom overeenkomstig onze stand van kennis.

Als u bij Facebook bent ingelogd als gebruiker, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Wanneer gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of door commentaar te geven, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid bent van Facebook, kan Facebook toch uw IP-adres verkrijgen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als u lid bent van Facebook maar niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt en koppelt via onze website, moet u uitloggen bij Facebook en uw cookies verwijderen voordat u gebruik maakt van ons online aanbod.

Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden via de EU-site http://www.youronlinechoices.com/odervia de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers en mobiele apparaten.

7. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud of diensten van derde aanbieders in ons online-aanbod worden geïntegreerd, bijvoorbeeld stadsplattegronden of lettertypes van andere websites. Voor de integratie van inhoud van derde aanbieders is het altijd nodig dat de derde aanbieders op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de externe aanbieders hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Deze verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruiksprofielen van de gebruikers op te stellen. Wij zullen deze inhoud zoveel mogelijk gegevensbesparend en gegevensvermijdend gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over gegevensverwerking en opt-out-mogelijkheden:

– Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De integratie van de Google fonts vindt plaats via een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Kaarten van de “Google Maps”-dienst van de derde aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Video’s van het “YouTube”-platform van de derde aanbieder Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

8. gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Als gebruiker hebt u het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Bovendien heeft u het recht
– dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd
– dat u uw toestemming kunt intrekken
– dat u uw persoonsgegevens kunt laten blokkeren en wissen
– dat u een klacht kunt indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Wij wissen de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, zodra deze niet meer nodig zijn voor het eigenlijke, eerder aangegeven doel. Voorwaarde voor verwijdering is dat er geen wettelijke bewaarplicht is.

9. wijzigingen in de privacyverklaring (DSE)

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen, bv. om het aan te passen aan gewijzigde juridische situaties, wijzigingen in de dienstverlening of de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens.

Wij hebben uw toestemming nodig voor wijzigingen in de DSE die gevolgen hebben voor de bepalingen van de contractuele relatie tussen u en ons.
Gelieve de inhoud van dit privacybeleid regelmatig te controleren.

Status: 25.05.2021